February 2, 2023

ExamResult-MM

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး + နေပြည်တော်
၁။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၂။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃။ နေပြည်တော်
၄။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၈။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
စဉ် ပြည်နယ် + နိုင်ငံခြား
၉။ ကချင်ပြည်နယ်
၁၀။ ကယားပြည်နယ်
၁၁။ ကရင်ပြည်နယ်
၁၂။ ချင်းပြည်နယ်
၁၃။ မွန်ပြည်နယ်
၁၄။ ရခိုင်ပြည်နယ်
၁၅။ ရှမ်းပြည်နယ်
၁၆။ နိုင်ငံခြား

Credit:myanmarexam.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *